Guide

Att bygga för grisproduktion – vägledning och mallar

Denna vägledning är ett resultat av projektet ”Utökad grisproduktion på Gotland – ett samarbetsprojekt” som finansierats av Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och Leader Gute.

Vägledningen med tillhörande mallar finns nu fritt tillgängliga på Gård&Djurhälsans hemsida och även på Gotlands slagteris hemsida.

Syftet med projektet var primärt att främja Gotlands grisproduktion genom att utarbeta en praktisk och användarvänlig vägledning, för att förenkla för de grisföretagare som avser att utöka sin grisproduktion och bygga grisstall.

Eftersom innehållet i vägledningen och mallarna är allmängiltiga vill projektgruppen att arbetsmaterialet ska komma alla till del som verkar inom svensk grisproduktion.

Projektgruppen har bestått av RISE Jordbruk och trädgård, Gotlands slagteri AB, Gård&Djurhälsan, lantbrukare Olof Ahlby samt lantbrukare Johan Fredriksson, Västerväte Lantbruks AB. Cecilia Hagberg, RISE, har varit projektledare.

 

EU logga