Artikel

Tak över smågrishörnan ger värme till fler

Många svenska smågrisproducenter brottas med hög smågrisdödlighet. För att öka chanserna till överlevnad är det viktigt att erbjuda suggan och smågrisarna en optimal närmiljö. I ett projekt finansierat av Jordbruksverket har Gård & Djurhälsans veterinärer dokumenterat olika miljöfaktorer och skötselrutiner i 200 svenska smågrisbesättningar. Här redovisas resultaten gällande miljön i smågrishörnan.

 

Artikeln är skriven av

Rebecka Westin, Gård & Djurhälsan och SLU
Kaisa Ryytty Sylvén, Gård & Djurhälsan
Gunnar Johansson, Gård & Djurhälsan
Ida Clemensson-Lindell, Växa Sverige

Den publicerades i Grisföretagaren nummer 6/2020.
Läs hela artikeln här.