Luftvägsproblem

Artikel

Plötsliga dödsfall fick sin förklaring med hjälp av obduktion

Artikel

Utredning av orsaker till ökande förekomst av luftvägsinfektioner i slaktgrisuppfödningen

Rapport

Utredning av luftmiljön i grisstallar

Rapport

Förekomst av Actinobacillus pleuropneumoniae

Rapport

Dynamiken av luftvägspatogener i en slaktgrisbesättning – slutredovisning

Artikel

Utvärdering av nytt vaccin mot App

Artikel

Pandemisk influensa påvisad hos svenska grisar

Artikel

Snuva kan orsaka självsvält hos grisar

Guide

Tidig och rätt behandling kan rädda liv vid akuta App-infektioner

Artikel

Undersökningar av samband kring elakartad lunginflammation

Artikel

Influensasjuka grisar smittade människor

Artikel

Så kan du förebygga brösthinneinflammationer