Artikel

Plötsliga dödsfall fick sin förklaring med hjälp av obduktion

Korrekt ställd diagnos är en förutsättning för att kunna sätta in rätt och effektiv behandling vid sjuklighet eller ökad dödlighet. Obduktion var en av pusselbitarna som ledde till att diagnosen APP kunde ställas i en besättning härförleden.

Artikeln är skriven av Hanna Arosenius och Kerstin Ortman och publicerades i Grisföretagaren nr 10/2020.

Läs hela artikeln här