Gris

Låg antibiotikaförbrukning, högre djurvälfärd och god miljöeffektivitet är några av de områden där svensk grisuppfödning utmärker sig i ett internationellt perspektiv. Vi på Gård & Djurhälsan är ett team med produktionsrådgivare och djurhälsoveterinärer som jobbar för att hjälpa dig med allt från att skapa en bra djurhälsa till produktionsplanering i stort och smått. I vår kunskapsbank har vi samlat fakta, tips och råd hur du ytterligare kan utveckla din produktion för djurens, miljöns och gårdens välmående.

Artikel

När bogsåret är ett faktum – vad gör man då?

Film

Better biosecurity for visitors on pig farms

Artikel

Om bogsår och hur de hanteras i svenska suggbesättningar

Artikel

Nyhetsbrev Gris 2-2021

Artikel

Unik expertis och digitala lösningar ger effektivare arbetssätt

Artikel

Nyckeltal för en hållbar grisproduktion

Artikel

Uppfödning av grisar med DanBred Duroc som faderras

Artikel

Både plus och minus för svensk grisuppfödnings konkurrensförmåga

Artikel

Nyhetsbrev Gris 1-2021

Artikel

Isolering av inköpta gyltor fram till grisning. Påverkar det förekomsten av pleuriter vid slakt?

Artikel

Plötsliga dödsfall fick sin förklaring med hjälp av obduktion

Artikel

Nyhetsbrev Gris 6-2020

1 2 3 4 5 6 21