Guide

Ekologisk grisproduktion

Under 2017 utgjorde den ekologiska grisproduktionen 2% av den totala grisproduktionen i Sverige. Det har skett en årlig ökning i ekologiska grisproduktionen de senaste åren av både antalet gårdar och djur, mellan 2016 och 2017 kunde man se en ökning av antalet suggor med 7%.

All ekologisk grisproduktion fram till och med år 2007 var enligt KRAV´s regler och varumärke. År 2008 startade produktion av s.k. EU-ekologiska grisar. Reglerna för KRAV och EU-ekologiska grisar är på många områden desamma. Båda koncepten kräver att grisarna året runt har tillgång till utevistelse på en öppen och luftig yta/rastgård som ofta är placerad intill stallet.

JBT på SLU i Alnarp har publicerat ett antal rapporter som beskriver olika produktionssystem för ekologiska grisar. På denna sida kan du klicka dig vidare till de fullständiga rapporterna om du vill veta mer.