Podcast

Stark från start

Lyssna på djurhälsoveterinärerna Kaisa, Jenny och Helena som diskuterar Stark från start i praktiken. Hör om hur andra besättningar arbetar med att förbättra kvaliteten på gyltorna och om vad Kaisa tycker är viktigt för att minska förekomsten av spädgrisdiarré. Denna podcast spelas in tack vara Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

 

 

Denna podcast spelas in tack vara Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.