Podcast

Småskalig grisproduktion

Vi pratar med Emelie som berättar om sin produktion med 10 suggor hemma på gården, svårigheten att hitta ett bra slakteri och när suggorna fick en inneboende i form av en vildsvinsgalt.

 

 

Denna podcast spelas in tack vara Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.