Artikel

När nötköttsföretaget växer - riskfaktorer och åtgärdsförslag

Det finns många möjligheter i att utöka sitt nötköttsföretag. Det kan handla om alltifrån att kunna skapa utrymme för en mer rationell utfodring, till att verksamheten kan breddas exempelvis genom att gården har hela produktionskedjan med både dikor och slaktungnöt.

För många innebär utökningen att företaget växer inom ett område där det redan finns erfarenheter ifrån. De flesta företagare vet vilka styrkor och svagheter som finns inom den befintliga produktionen och ofta finns det många tankar om vad som kan och ska bli bättre som en följd av utökningen.

Dock kan en utökning också ställa till svårigheter. Detta kan ske både under perioden då verksamheten utökas, som en direkt följd av att man har fokus inte bara på produktionen utan också ofta på någon form av byggprocess. Dessutom är det inte sällan som problem uppkommer under utökningsprocessen i moment som flutit på tidigare. Kanske blir antalet svåra kalvningar fler eller drabbas ungdjuren av sjukdomar i högre grad än tidigare. Det kan också bli så att det tar betydligt längre tid att utföra vissa arbetsmoment mot vad det gjorde tidigare, t ex kan betesdriften kräva mer tid per djur, då antalet betesmarker ökar och det är svårt att bedöma tidsåtgång för detta.

I många delar handlar det mer om att ha fokus på rätt saker under utökningsprocessen, snarare än att göra så mycket annorlunda. Genom att vara medveten om vilka problem som kan uppkomma och förbereda sig för dessa så bra som det bara går, underlättas arbetet både för företagaren och för alla som är inblandade i processen, både vad gäller personal och anhöriga. I materialet När nötköttsföretaget växer har Gård & Djurhälsan samlat erfarenheter och framgångsfaktorer från producenter som utökat sin verksamhet.

Du hittar materialet här nedan!

Nar_notkottsforetaget_vaxer_1._Inledning

Nar_notkottsforetaget_vaxer_2._Människan_och_processen

Nar_notkottsforetaget_vaxer_3._Byggnader

Nar_notkottsforetaget_vaxer_4._Djurförsörjning

Nar_notkottsforetaget_vaxer_5._Produktion

Nar_notkottsforetaget_vaxer_6._Smittskydd

Nar_notkottsforetaget_vaxer_7._Foderförsörjning__växtodling

Nar_notkottsforetaget_vaxer_8._Bete

Nar_notkottsforetaget_vaxer_9._Management

Nar_notkottsforetaget_vaxer_10._Helheten

Nar_notkottsforetaget_vaxer_11._Framtiden