Guide

Management

Management handlar om hur man leder sitt företag och styr sin produktion. Att göra rätt sak vid rätt tidpunkt leder till en effektivare och lönsammare grisproduktion.

Arbetsplanering, djurflödesplanering, skötselrutiner, utslaktningstabell för slaktgrisar, strategiska val för företagandet och personalfrågor är bara några av ämnena som du kan hitta information kring här.

Uppföljning och utvärdering är en förutsättning för att veta om förändringar och insatta åtgärder ger önskat resultat i produktionen. Här kan WinPig vara ett bra verktyg.