Artikel

Uppfödning av grisar med DanBred Duroc som faderras

I ett treårigt projekt har erfarenheter kring uppfödning av grisar med DanBred Duroc som faderras samlats in från två olika svenska gårdar. Resultaten visar att prestationsförmågan är hög, så länge grisarna ges rätt förutsättningar.

Artikeln är publicerad i tidningen Grisföretagaren nr 1/2021.

Läs hela artikeln här.