Artikel

Nyckeltal för en hållbar grisproduktion

För att åstadkomma en uthållig grisuppfödning bör suggorna klara av en hög produktion under en lång tid. Men vilka produktionsmått kan användas för att mäta uthålligheten i en besättning? Det har Gård & Djurhälsan kartlagt och resultaten av studien redovisas här.

Artikeln är publicerad i tidningen Grisföretagaren nr 2/2021.

Läs hela artikeln här.