Guide

Djuromsorg

Kontrollprogram för ökad djuromsorg

För närvarande pågår utvärdering av produktionsresultat på pilotgårdarna. Kommer snart.

”Dina djur är beroende av att du följer djurskyddsreglerna. Bestämmelserna sätter upp en lägstanivå och talar om vad som minst måste vara uppfyllt för att dina grisar ska må bra och kunna bete sig på ett naturligt sätt”.
Ur broschyren ”Djurskyddsbestämmelser Gris” – Jordbruksverket 2018

”Att hålla och ansvara för djur innebär att du måste ta ansvar för att djuren mår bra när de lever och att de får sluta sitt liv på ett så skonsamt sätt som möjligt, oavsett om det är aktuellt med avlivning eller slakt”.
Ur broschyren ”Hantering vid avlivning av gris” – Jordbruksverket 2009