Artikel

Tillåtet att randklippa avels- och rekryteringsdjur

Sedan första januari 2014 är det åter tillåtet att identitetsmärka grisar som är avsedda för avel och rekrytering genom att klippa hack i öronen, det som vanligen kallas randklippning. Tidigare var detta inte tillåtet då grisarna samtidigt hade öronmärken. Jordbruksverket ändrade reglerna sedan Svenska Djurhälsovården tillsammans med grisnäringen påtalat problemet med förlorade identiteter när modersuggor tappar sina öronmärken.

Möjligheten att randklippa ges i besättningar som föder upp och säljer livdjur, men gäller även i bruksbesättningar som har egen rekrytering. Randklippningen får endast användas för rekryteringsdjur, alltså gyltämnen och avelsgaltar. Tillämpar du en EU-godkänd metod för ID-märkning (tatuering eller öronbrickor) som du tycker fungerar för att identifiera dina avelsoch rekryteringsdjur, så ska du inte randklippa djuren.
Självfallet behöver vi hitta en modernare form av ID-märkning. Det är dock positivt att Jordbruksverket öppnat för möjligheten att randklippa tills dess vi har en bättre och lika säker metod.

Randklippning är ingen EU-märkning!
Observera att du fortfarande måste märka grisarna med produktionsplatsnummer genom tatuering eller öronbricka när de lämnar den produktionsplats där de är födda. Randklippningen är inte en EU-godkänd märkningsmetod.

Mer information om märkning hittar du på Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se

Gunnar Johansson
Djurhälsoveterinär Linköping