Guide

Djurflödesplanering

Djurflödesmallarna hämtas med hjälp av länkarna nedan under rubriken ”Dokument och länkar”. För att funktionerna i mallen ska fungera som tänkt bör du först spara mallen lokalt på din dator. Klicka på länken och välj ”Spara”. Mallarna är gjorda i Excel och kräver att du har detta program installerat på datorn.

Djurflödesmallarna är tänkta som ett hjälpmedel för beräkning av antal stallar och planering av produktionen. Med flödesschemat kan du se vilken vecka du har grisningar, flytt till tillväxtstallarna eller till slaktgrisstallarna.

Djurflödesmall 2018  – för olika gruppsystem och antal grisnings-, tillväxt- och slaktstallar

Djurflödesmall 2018 enhet  – för olika gruppsystem och olika antal enhets- och slaktstallar

Djurflödesmall 2018 ej ifylld –  Alla system finns  av naturliga skäl inte med i den färdiga mallen. Kanske har man ett ovanligare gruppsystem eller andra stallavdelningar. Denna mall är inte ifylld utan innehåller bara olika antal stallar. Välj den flik som passar besättningen och fyll i grupperna själv, i excelarket eller på en pappersutskrift. Går även att använda för isoleringsboxar och rekryteringsavdelningar.

Tomtidsredovisning.xls
I vissa system framgår det i djurflödesmallen att stallen är tomma en viss tid mellan omgångarna. Men i andra system finns det ingen ”vit vecka” mellan grupperna. Vill man då kunna visa att stallet varit tomt i minst 5 dagar kan man t.ex. använda blanketten Tomtidsredovisning för att dokumentera när djuren flyttas mellan stallar/avdelningar. Skriv ut och fyll i för hand så att du kan visa hur länge stallet varit tomt emellan omgångarna. Se här ett exempel på en ifylld blankett. Alternativt kan man skriva ut djurflödesmallen och skriva datumen då grisarna flyttades direkt på mallen.
Blanketten finns även som pdf (Tomtidsredovisning.pdf), den kan användas om du inte har programmet Excel installerat.

Tidigare års djurflödesmallar

Detta är förra årets mallar:

Under de senaste åren har bl.a. följande ändringar gjorts:
– Det går att ändra namn på de olika avdelningarna utan att ”låsa upp” excelfliken
– Mallarna har kompletterats med sinsuggor (ej satellit) och med det maximala antalet grupper som behöver plats i sinsuggavdelningar
– En speciell mall för enhetsstallar
– Tomma, ej ifyllda, mallar i en speciell fil. De kan även användas till mottagnings- och rekryteringsavdelningar
– Två fyra-veckorssystem, tre olika 1-veckas system och tre olika satellitsystem (2 ve, 4 ve och 8 ve) har lagts till
– Vid utskrift är innehållet jämnare fördelat mellan sidorna
– Gårdsnamn kan skrivas in på system-fliken och kommer sedan ut på mallen.