Artikel

Underlätta för djuren i värmen!

Visste du att exempelvis kalvar kan drabbas av värmestress när temperaturen utomhus överstiger 20-22°C? Symtom på värmestress kan vara nedsatt foderlust, ökad andningsfrekvens och ökad temperatur. Värmestress kan leda till nedsatt produktion, sämre fertilitet och sämre djurvälfärd.

Visste du att exempelvis kalvar kan drabbas av värmestress när temperaturen utomhus överstiger 20-22°C? Symtom på värmestress kan vara nedsatt foderlust, ökad andningsfrekvens och ökad temperatur. Värmestress kan leda till nedsatt produktion, sämre fertilitet och sämre djurvälfärd.

Du kan förebygga värmestress genom att:

  • öka ventilationen, antingen med fläktar eller naturligt
  • ha lägre beläggningsgrad
  • strö rikligt alternativt mocka ur ströbädd ofta
  • se till att det finns rikligt med färskt dricksvatten
  • rengöra drickplatserna ofta
  • utfodra när det är svalare: tidigt på morgonen eller på kvällen
  • kyla djuren med sprinklers
  • öka saltmängden i fodret för att stimulera törsten (detta kräver fri tillgång på vatten)
  • ge djur som är ute tillgång till skugga
  • klippa djuren för att underlätta värmeavgången

Tillgång till salt och mineraler – samt vatten – är viktigt alla dagar på betet. Varma dagar kan saltaptiten öka.

 

Kom även ihåg att hålla extra rent i vatten- och foderkärl, då bakterier och annat växer snabbare i värmen.

 

 

 

 

EU logga