Artikel

Produktionsplan

En produktionsplan syftar till att göra produktionen överskådlig och underlätta planeringen av driften. Till hjälp finns flera verktyg. I djurflödesmallen beräknas vilken vecka det är grisning, försäljning av smågrisar eller tvättning. Du fyller enkelt i dina egna uppgifter om suggantal och antalet veckor mellan grupperna. En skiss över stallens placering och djurflöden inom besättningen är bra för att ge en översiktsbild för den som inte är bekant med besättningen, exempelvis en reparatör eller en myndighetskontrollant. Tänk på att du i din plan och ditt djurflöde ska kunna visa att du har minst 5 dagars tomtid i stallar för växande grisar. Detta gäller inte avdelningar som används enbart för rekryteringsdjur.

Väl fungerande rutiner är viktigt för att effektivisera produktionen och uppnå ett bra produktionsresultat. Det är en fördel om rutinerna finns nedskrivna. Då minskar risken för frågor och tveksamhet eller att något glöms bort om den ansvariga skulle bli sjuk eller har semester. Skapa rutinerna tillsammans och kom ihåg att uppdatera rutinerna när de förändras.