Nyheter

Våren är här! -Dags att tänka på frasbrand, igen!

Frasbrand är en sjukdom orsakad huvudsakligen av Clostridium chauvoei ensam eller i ”maskopi” med andra clostridier. Den är en anaerob sporbildande bakterie som är historiskt välkänd världen över men trots det smått mystisk när det gäller detaljer kring epidemiologin (spridning, inkubationstid, infektionsdos, överlevnad). Sjukdomen har funnits och finns i Sverige oftast som sporadiska fall. Under vissa år kan dock sjukdomen blossa upp i vissa regioner och orsaka mindre lokala ”epidemier”. Så har det skett i början på seklet på Öland. Under 2015 kom ett utbrott i Skaraborg tätt följt av ett utbrott i Skåne under 2017.

1 34 35 36