Nyhet

Viktigt och unikt att föda upp friska djur

Det finns anledning att motivera alla inom vår bransch om hur viktigt och unikt det är att föda upp friska djur. Läs artikeln från SLU och imponeras av allas gemensamma ansträngningar.

Det finns anledning att motivera alla inom vår bransch om hur viktigt och unikt det är att föda upp friska djur. Läs artikeln från SLU och imponeras av allas gemensamma ansträngningar. Skriften ”The Swedish experience” är på engelska men innehåller en noggrann genomgång av starten, vad som gjorts och vad som andra länder kan ha anledning att dra lärdom av.

”The Swedish experience” ska naturligtvis inte kopieras helt av, av andra länder utan kanske inspirera och motivera till att sträva mot uppfödning av friska djur med lågt behov av antibiotika och därmed medverka till inbromsning i utvecklingen av resistenta bakterier. Vår bransch vet att det har kostat blod svett och tårar men också lett till moderna och högproducerande djurbesättningar baserat på hälsoförebyggande arbete och mycket annat. Vår bransch har och förtjänar ett högt anseende hos våra svenska konsumenter.

Läs artikeln från SLU och imponeras av allas gemensamma ansträngningar.
Ny rapport: Antibiotikaanvändning inom djurproduktion ur ett svenskt perspektiv

Ladda ner rapporten från SLU: ”The Swedish experience”