Nyhet

Aktuellt om Mycoplasma bovis

Mycoplasma bovis är en bakterie som drabbar nötkreatur. I många länder har den en stor spridning och orsakar stora förluster och djurlidande. I Sverige har vi idag ett mycket gott utgångsläge. I en tankmjölksundersökning som genomfördes i Sverige 2019 hade bara 5 procent av mjölkbesättningarna antikroppar mot Mycoplasma bovis. Variationen mellan län var stor, från 0 till 19 procent.

Mycoplasma bovis är en bakterie som kan göra dina djur mycket sjuka. Och som i sin tur kan ge dig stora ekonomiska förluster. Kalvar får symptom som svåra lunginflammationer och ibland samtidigt med led- och/eller öroninflammation. Kor får likande symptom, men kan även få en smittsam juverinflammation. Nötkreatur kan även vara friska smittbärare och det är då vanligt att sjukdom bryter ut om djuren utsätts för stress, till exempel i samband med transport eller om de drabbas av andra smittor.

Det vanligaste sättet att få in Mycoplasma bovis i en besättning är genom djurinköp. Det pågår just nu ett omfattande arbete för att skapa ett effektivt och smidigt sätt att övervaka smittan. Detta för att kunna skydda fria besättningar och behålla det goda smittläget i Sverige. Som producent kommer du inom en snar framtid att ha möjlighet att kunna hålla koll på din egen status och status på dina kontaktbesättningar.

 

Kontaktpersoner Mycoplasma bovis övervakning:

Gård & Djurhälsan
Anita Jonasson, anita.jonasson@gardochdjurhalsan.se
Katinca Fungbrant, katinca.fungbrant@gardochdjurhalsan.se

Växa Sverige
Sofie Andersson, sofie.andersson@vxa.se
Anna Ohlson, anna.ohlson@vxa.se
Andrea Holmström, andrea.holmstrom@vxa.se

Här hittar du fler artiklar om Mycoplasma bovis