Nyhet

Ta hand om dina tackor, avvänj lammen i tid!

Nu närmar det sig att avvänja de vårfödda lammen. Vi rekommenderar att lammen avskiljs senast vid 12 veckors ålder.

Om lammen går kvar längre hos tackorna försämras tackornas återhämtning efter den krävande dräktighets och digivningstiden. Får lammen gå kvar längre så sliter det på tackornas juver och spenar, risken för täta spenar vid nästa lamning ökar, tackornas fertilitet blir sämre vid betäckning och dessutom blir tackans mjölkproduktion kommande digivning sämre än om lammen avvants i tid. Årets avvänjning påverkar alltså inte bara tackans välbefinnande under resten av sommaren, utan också lammtalet och lammtillväxten nästa år.

Därutöver blir betesutnyttjningen bättre när tackor och tillräckligt stora lamm betar var för sig än att betet först ska ta ”omvägen” via tackan och hennes juver och att lammet sedan dricker mjölk i tillägg för att äta gräset direkt. Det är extra viktigt att tänka på om väderleken bär med sig en sämre grästillväxt än vanligt, om betet är dåligt är det bättre att stödutfodra lammen än att låta dem gå länge med tackan.

Tänk också på att kontrollera om lammen behöver avmaskas vid avvänjningen inför betesbytet. Ta därför träckprov från lammen innan avvänjningen så att du hinner få hem avmaskningsmedel i tid till avvänjningen. Vänta inte med att ta träckprov tills lammen fått dålig mage eller stoppat upp i vikt!