Artikel

Näringslära och Fodermedel

Vatten är det viktigaste fodermedlet till grisar och olika djurkategorier har olika vattenbehov. Oavsett om det gäller vatten eller foder så är det viktigt att de är av bra hygienisk kvalitet för att säkerställa god hälsa och produktion. Vattenprover analyseras av Eurofins.

Näringen i grisens foder delas upp i definierade ämnen eller grupper av ämnen för att det skall vara möjligt att bestämma djurens behov och styra fodrets sammansättning. En noggrann värdering av råvarornas näringsinnehåll är avgörande för att kunna göra foder som motsvarar grisarnas krav till lägsta kostnad. Om vi värderar råvarorna rätt kan vi vara precisa i sammansättningen av foder och inte ”spilla” näring.

Fodertillsatser är produkter som används för att påverka fodermedlens egenskaper och eller djurens produktionskapacitet. Alla tillsatser måste vara godkända av Jorbruksverket.

Uppföljning och analys är helt nödvändig för att kunna förbättra och styra produktionen. Energiutbytet är det bästa enskilda måttet på effektiviteten hos växande grisar och det beror på att utbytet i normala produktionssituationer är oberoende av energiintaget. Observera att energiutbytet definieras som levande kroppstillväxt per energienhet.

Den miljöpåverkan som foder och utfodring står för kommer främst från kväve och fosfor. Kväve spills dels via ammoniak, som bidrar till växthuseffekten, och dels via urlakning från marken. Utsläpp av fosfor orsakar övergödning av vattendrag, sjöar och hav.

Inblandning av medicinsk zink i foder till avvanda grisar förbjuds from. 25 juni 2022.