Utvärtes parasiter

Till de utvärtes parasiterna (ektoparasiter) som drabbar får hör t.ex. löss, fotskabb, fästingar, fluglarver, knott och svidknott. För karantänsrekommendationer för utvärtes parasiter läs mer här.