Artikel

Se upp för fluglarvsangrepp på dina får

Fluglarvsangrepp är något av det mest obehagliga en fårägare kan råka ut för på sina djur. Särskilt vid värme och hög luftfuktighet är förloppet snabbt och kan vara livshotande.

I Storbritannien och Nederländerna räknar man med att ett par procent av fåren blir angripna årligen. Oftast har man två ”angreppsvågor”, en på våren som drabbar tackorna och en på sensommaren som går mer på lamm. Vanligen är det spyflugor av släktet Lucilia, guldflugor på svenska som orsakar de här angreppen men de följs ofta av andra spyflugearter.

När pälsen blir fuktig och varm på sommaren kan det bildas en bakteriebeläggning på huden. Spyflugorna kan känna lukten av detta och lägger sina ägg i pälsen. Larverna som kläcks ur äggen livnär sig först på bakterierna på huden men när de blir större angriper de själva huden istället. De utsöndrar enzymer som löser upp huden och när de har ätit sig igenom skinnet så fortsätter de in i de underliggande vävnaderna. Andra flugor känner lukten av larvaktiviteten och lägger sina ägg i pälsen. På det viset blir det snabbt hundratals eller tusentals larver som äter på fåret och de dör vanligen inom en vecka – tio dagar av blodförgiftning. Titta till djuren dagligen och var särskilt uppmärksam på djur med missfärgad päls eller som uppför sig märkligt.

Det finns en del receptbelagda preparat som innehåller pyretroider, till exempel Bayticol®, Blaze® och Spotinor® som kan fungera avskräckande på flugor.

Fluglarvsangrepp på klöv med fotröta

En annan typ av flugangrepp påbörjas kring anus om det finns avföring i pälsen. Detta lockar också till sig flugor och man kan då få ett snabbare förlopp om larverna tar sig in i änd-tarmen. Detta går att förebygga genom att ta regelbundna träckprov för att undvika diarréer orsakade av parasiter och genom att klippa ullen kort på djurens bakdel, lår och svans.

Ytterligare en typ av angrepp kan uppkomma om ett djur har fått en sårskada. Blod drar ofelbart till sig spyflugor. Det är därför viktigt att man håller rent kring eventuella sårskador och försöker få dem att läka så fort som möjligt.

Om oturen är framme och man får ett angrepp så måste man raka bort ullen och skölja eller plocka bort larverna för hand. Om de har ätit sig igenom huden bör man kontakta veterinär som kan rengöra såret och sätta in antibiotikabehandling eller i mer allvarliga fall avliva djuret.