Klövhälsa

Hälta är ett vanligt problem hos får både i Sverige och internationellt. Ofta beror hältan på problem med just klövarna. Orsaken kan vara såväl smittsam, genetisk, traumatisk eller multifaktoriell. Halta får ska alltid omgående undersökas så att diagnos kan fastställas och eventuell behandling sättas in.

Djurägarförsäkran och rekommendationer angående fotröta och CODD vid försäljning

Rekommendationer vid vallhundstävling och fotröta