Artikel

Kontoplan för nötköttsproducenter

För att kunna göra ett bokslut och få ut en resultaträkning så måste intäkter och kostnader redovisas. Både intäkter och kostnader konteras för att de ska kunna härledas till kostnadsposter eller verksamheter i företaget. Hur många konton som används beror på omfattningen av företaget och hur många olika verksamheter företaget innefattar. Kontonas namn och nummer sammanställs till en kontoplan som passar verksamheten. Det finns inga bestämmelser om vilken kontoplan som ska användas. Var och en kan alltså konstruera sin egen kontoplan, om man så vill. Däremot är det en fördel om BAS-kontoplanens nummer följs eftersom det förenklar arbetet med deklarationen eller jämförelser med andra företag. Om resultaträkningen ska användas för produktions- och kostnadsuppföljning ställs det givetvis krav på konteringen. För den som är noga med konteringen och är beredd att lägga lite mer jobb på att få intäkter och kostnader under rätt konto så finns det mycket tid att spara när en uppföljning av verksamheten ska göras. Det är också mycket enklare att göra en budget om intäkter och kostnader är fördelade på varje produktionsgren.

För att underlätta för dig som är intresserad av att göra en ekonomisk uppföljning av din nötköttsproduktion så har Gård & Djurhälsan tagit fram skriften Kontoplan för nötköttsproducenter. Du hittar den här.