Guide

Kalkyler

Lönsamheten är en av de viktigaste faktorerna för svensk grisproduktion. Med hjälp av våra kalkyler finns det möjlighet att få en ekonomisk överblick. Kalkylerna kan användas både av den som räknar på befintlig produktion och av den som fundera på att investera. Gård&Djurhälsan tillhandahåller tre typer av kalkyler:

  • investeringskalkyler inför nybyggnation
  • bidragskalkyler för slaktgris-respektive smågrisproduktion
  • ”omvända” kalkyler där man kan räkna fram intäktskravet per smågris respektive per slaktgris för att en produktion ska vara lönsam efter de förutsättningar man lagt in i kalkylen.

Klicka på ”Dokument” nedan för att komma till ”Intäktskrav slaktgris respektive smågris”, eller på länken ”Att bygga för grisproduktion” för att komma till investeringskalkylen och bidragskalkylerna.
”Att bygga för grisproduktion” innehåller också en vägledning över hela byggprocessen inför en nyinvestering i ett grisstall.