Guide

Kalkyler

Lönsamheten är en viktig faktor för svensk grisproduktion. Med hjälp av våra kalkyler finns det möjlighet att få en ekonomisk översikt. Kalkylerna kan användas både av den som räknar på befintlig produktion och av den som funderar på att investera. Gård & Djurhälsan tillhandahåller två typer av kalkyler, dels vanliga bidragskalkyler för slaktgris- respektive smågrisproduktion, dels ”omvända” kalkyler där man kan räkna fram intäktskravet per smågris eller per slaktgris för att en produktion ska vara lönsam efter de förutsättningar man lagt in i kalkylen.

Klicka på länkarna för att komma till bidragskalkylerna respektive kalkylerna på intäktskrav.