Artikel

Hantering och tillverkning

Tillverkning av foder är ett noggrant hantverk. Resultatet kan avläsas i produktionen och foderkostnaden. Ojämn eller felaktig kvalitet får betalas med sämre foderutbyte eller onödigt dyrt foder. Hela processen måste styras av tydliga rutiner för att minimera riskerna att det blir fel. Det är viktigt att tänka hela kedjan fram till trynet eftersom det är där fodret skall ge resultat och talesättet att ”ingen kedja är starkare än sin svagaste länk” gäller även här. Kraven på det färdiga fodrets näringsinnehåll, struktur och hygieniska kvalitet styr val av utrustning och rutiner.

Tillverkning av foder, koncentrat och premixer i fabrik följer ett noggrant schema som startar med analyser av råvaror och slutar med kontroll av färdiga produkter. Fabrikernas produktion kvalitetssäkras både av egna kontrollsystem och av program fastställda av Jordbruksverket.

All hantering av foder och råvaror innebär risk för separation. Risken är större om det är stor skillnad mellan partiklarna med avseende på volym och vikt. Den största risken finns vid fyllning och tömning av silobehållare.