Guide

Grissjukdomar

Gård & Djurhälsan har ett väl fungerande samarbete med SLU. I kunskapsbanken är vi glada och stolta över att få lättillgänglig information om grissjukdomar sammanställd av Magdalena Jacobson, SLU. Magdalena är veterinär och professor i grismedicin vid SLU. Nedan hittar du alla sjukdomar som Magdalena har skrivit om:

Actinobacillus

Afrikansk svinpest, ASF

Allmän sjukdomslära

Avvänjningsdiarré

Fläksjuka

Glässers sjuka, transportsjuka

Grisningsfeber

Järnbrist-anemi

Knutmask

Ledinflammation

Magsår

Nyssjuka

Osteokondros

Parakeratos, automatskorv

Piskmask

PMWS

PRDC

PRRS

Rödsjuka

Salmonellos

Selen, Vitamin E bristrelaterade sjukdomar

SEP- grisens vanliga lunginflammation

Skabb

Skaksjuka

Skentuggning

Smittsam tarmbrand

Spiroketal diarré

Spolmask

Svansbitning

Svindysenteri

Svininfluensa

TGE, PED och PRCV

Treveckors-diarré

Trikinos

Tuberkolos