Rapport

Fodrets väg från fält till mule

Foder och utfodring är en stor och betydelsefull kostnad inom nötköttsproduktionen. Det är därför viktigt att vara både resurs- och arbetseffektiv samt se till helheten i utfodringen. I och med att utfodringen är ett rutinarbete är det också mycket viktigt att vara arbetseffektiv, men samtidigt får inte investeringskostnaden bli allt för hög. Det är också viktigt att se till hela kedjan, från fält/fabrik till fodret är serverat. Systemet ska praktiskt fungera ihop i alla led och dessutom vara ekonomiskt försvarbart.

Gård & Djurhälsan har gjort en sammanställning över olika lagringssystem och utfodringstekniska lösningar på gårdsnivå för både kraftfoder och ensilage. Sammanställningen belyser systemen utifrån både praktiska erfarenheter och ekonomiska aspekter. Material kan användas både som beslutsunderlag i samband med en investering, men också ge praktiska råd i en redan befintlig produktion.

FtM – 1 Inledning
FtM – 2 Lagring o hantering av ensilage
FtM – 3 Lagring av kraftfoder
FtM – 4 Mekanisk bearbetning av hemmaproducerat kraftfoder
FtM – 5 Uttagning o transport av kraftfoder
FtM – 6 Blandning av kraftfoderblandningar
FtM – 7 Fullfoder
FtM – 8 Ensilage
FtM – 9 Kraftfoder
FtM – 10 Val av system