Podcast

Ekologisk grisproduktion – Omställning

Anders Karlsson berättar om tankarna kring omställning från konventionell till KRAV-producent, produktionen på gården idag och om vad som är bäst med att arbeta med KRAV-grisar.

 

 

 

Denna podcast spelas in tack vara Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.