Podcast

Ekologisk grisproduktion – Afrikansk Svinpest

I det här avsnittet kommer Ebba att prata om Afrikans svinpest, vad kommer smittan från? Hur sprids den och vad ska man göra om man misstänker att man hittar ett smittat djur?

 

 

Denna podcast spelas in tack vara Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.