Artikel

Dina egna kor kan hålla din besättning frisk – Om råmjölk i dikobesättningar

Vi vet alla att kalvar behöver råmjölk för att få en bra start i livet. Det sitter i ryggraden. När du en dag står med en kalv som kon inte tar hand om så tar du den råmjölk som finns nära till hands - Råmjölk från en kompis eller granne med mjölkkor, utan att tänka på vilka risker det innebär.

Vårt råd är att försöka fixa egen råmjölk först. Tänk på att kalven är mest hjälpt av att få gårdens ”egna” antikroppar mot de smittor som finns på din gård. Utöver antikroppar kan råmjölken innehålla flera oönskade bakterier som kan smitta med råmjölk. Du utsätter din besättning för en onödig risk genom att ge dina kalvar mjölk från andra gårdar. 

Du kan börja att vänja en ko eller kviga vid att du rör vid bakben och juver. Är de vana vid beröring vid juver och spenar så är de lättare mjölka när de har kalvat. På så sätt får du ett par mjölkkor som du har möjlighet att mjölka ur extra råmjölk och frysa in när de kalvar. Tänk på att mjölka råmjölk direkt efter kalvning eftersom råmjölkskvaliteten blir sämre ju längre tiden går efter kalvning. Råmjölk som ej används direkt bör kylas ned och frysas omgående. Fryst mjölk bör ej sparas mer än 6 månader. 

Om du ändå måste köpa råmjölk från andra gårdar rekommenderar vi att i första hand köpa råmjölk från gårdar som är anslutna till FriskKo och finns på Gröna listan. För att hamna på Gröna listan tas prover kvartalsvis i mjölkbesättningen. Om råmjölk köps ifrån gårdar som inte är anslutna till FriskKo kan varje parti råmjölk minst testas för Mycoplasma bovis och Salmonella. 

Mjölkprov kan skickas till SVA – kontakta veterinär eller hitta remiss på SVA´s hemsida. 

En infektion med Mycoplasma bovis kan bland annat ge svårbehandlade lunginflammationer, ledinflammation och kastningar. Enligt studier utförda i andra länder så är det stor risk att sprida Mycoplamsa bovis via råmjölk och mjölk som inte är pastöriserad.   

När du köper råmjölk ifrån en mjölkgård bör även kvaliteten testas så den innehåller tillräckliga mängder antikroppar. Använd en BRIX-mätare som du först kalibrerar på mjölk. Värdet på råmjölken bör ligga på minst 22 %, ju högre värde desto bättre. 

För att stödutfodra kalvar vid enstaka tillfällen föreslår vi att köpa butiksmjölk. Bäst är ”gammeldagsmjölk” som kan förbättras med filmjölk eller grädde. När du stödutfodrar kalvar i längre tid kan du använda en mjölkersättning, gärna baserat på skummjölk. 

 

Källa: 

Gille et al. 2017. Short communication: Effect of freezer storage time and thawing method on the recovery of Mycoplasma bovis from bovine colostrum. J. Dairy Sci. 101:609–613 https://doi.org/10.3168/jds.2017-13130 

 

EU logga

Dokument och länkar