Artikel

Utfodring

Beroende av hur gammal grisen är och vad den ska prestera har den olika näringsbehov och krav på fodermedel.

Renrasiga gyltor som används för avelsproduktion måste ha ett foder som inte begränsar tillväxt eller köttansättning. Hybrider är blivande modersuggor och ska ges ett foder som främjar hållbarhet och fettansättning. Slaktgrisar däremot ska växa snabbt och ansätta kött och har andra krav på fodersammansättningen än en växande hybrid.

Sinsuggor ska ges ett foder med låg koncentration av energi och låg andel aminosyror då de inte ansätter stora mängder kött eller ger di. Digivande suggor har höga krav på att producera mjölk till smågrisarna och ska därför ges ett foder med hög energikoncentration. Tillskott av mineraler och vitaminer är viktigt för att både suggan och smågrisarna ska må väl.

Instruktionsfilm för hullbedömning av suggor

Spädgrisar ska ges komplementfoder redan dag ett om suggans mjölkproduktion inte är tillräcklig. Tillskottsfoder ska ges från 2 veckors ålder och givan ska sedan ökas efter hand som grisen växer. Tillväxtgrisarna ska ha fri tillgång till foder. Slaktgrisar kan ges antingen fas- eller enhetsfoder. Grisens intag av energi är direkt kopplad till daglig viktökning om inga näringsämnen begränsar energiutbytet.

Hälsoproblem kan både uppstå men även lindras av rätt foder vid rätt tillfälle. Brister i utfodring ger upphov till sjukdomar.

Ekologiska grisar kräver en något annorlunda foderstat än konventionella grisar. Fram till 31 december 2017 tillåts 5% konventionella fodermedel i foderstaten till ekogrisar.

Materialet om utfodring är delvis framtaget i samarbete med Agronomie doktor Leif Göransson.