Artikel

Smärtlindring och lokalbedövning - inte alltid lätt att veta skillnaden

Sedan årsskiftet är det ett krav enligt Grundcertifiering Gris att ge smärtlindring vid kastration av smågrisar. Samtidigt införde KRAV ett obligatorium att grisar som föds upp inom KRAV-produktionen ska lokalbedövas. En viss begreppsförvirring råder. Vi rätar ut frågetecknen.

Smärtlindring ges i halsmuskulaturen

Kravet på smärtlindring till grisar vid kastration kommer av att Sverige står bakom den så kallade Brysselöverenskommelsen som jag beskrev i en artikel i Djurhälsonytt nr 3 2011. Genom en svensk branschöverenskommelse och att kravet lyfts in i Grundcertifiering Gris, behöver i princip alla grisuppfödare ge smärtlindring för att godkännas vid tredjepartskontrollerna och för att få leverera grisar till slakt. Preparaten som ges är av typen NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel) och ska injiceras i halsmuskulaturen på grisen i samband med kastrationen. Preparaten minskar skärsmärtan marginellt men har en god effekt på smärtan som uppstår efter kastrationen, det man kallar postoperativ smärta. Diskutera med din besättningsveterinär vilka preparat som är lämpliga.

Smärtlindring en del av den villkorade läkemedelsanvändningen

För att kunna ge smärtlindring vid kastration måste du som djurägare ha beviljad villkorad läkemedelsanvändning. Det är viktigt att smärtlindringen finns upptagen i dina behandlingsinstruktioner och att du journalför behandlingarna enligt besättningsveterinärens anvisningar.

Lokalbedövning ges i testikeln

Inom KRAV-produktionen och vissa konceptuppfödningar har man börjat ge lokalbedövning vid kastration. Här injiceras lokalbedövningsmedel (lidocain) direkt i testikeln. Denna åtgärd minskar drastiskt ”skärsmärtan” och kan med fördel kombineras med smärtlindringen som ges i halsmuskulaturen. På så sätt bedövas både testikeln vid själva ingreppet och man minskar smärtan under sårläkningen. Lokalbedövningen förutsätter också villkorad läkemedelsanvändning. Dessutom krävs en särskild påbyggnadsutbildning där du lär dig lokalbedövningstekniken. Svenska Djurhälsovården anordnar sådana kurser. Det är synnerligen viktigt att det går tillräckligt lång tid, minst 3 minuter, mellan bedövningen och själva ingreppen så att bedövningen hinner ”ta” ordentligt. Inom den konventionella grisuppfödningen är lokalbedövning inget krav.

 

Gunnar Johansson
Djurhälsoveterinär Linköping