Nyhet

Uppdaterade rekommendationer avseende CODD

 

Med anledning av att ett nytt fall av smittsam digital dermatit (CODD) hos får nyligen påvisats har vi uppdaterat våra rekommendationer för hur fårbesättningar kan skydda sig mot CODD. Vid inköp av djur är det viktigt att undersöka klövarna på fåret i karantän. De första tecknen på CODD syns i kronranden (övergången mellan hud och klövhorn). Tänk på att du kan behöva vika undan håret som ibland döljer själva kronranden.

Sjukdomen börjar med förändringar vid kronranden som sedan sprider sig under klövhornet så att klövkapseln till slut lossnar. Inledningsvis ses inte hälta men efterhand som sjukdomen utvecklas blir hältan kraftig. I regel ses symtomen på en klövhalva på ett ben.

 


Första stadiet av CODD med sår i kronranden. Foto: Dr Joe Angell, University of Liverpool

 

Våra rekommendationer för att skydda din fårbesättning mot CODD

  • Använd djurägarförsäkran avseende fotröta och CODD vid handel och utlåning av djur.
  • Undersök alltid klövarna på inköpta djur och håll dem i karantän i minst 4 veckor. Köp så få djur som möjligt från så få besättningar som möjligt, välj i första hand djur från besättningar med F-status.
  • Rengör och desinficera redskap, tex klövsaxar som används i flera besättningar.
  • Fotröta kan göra djuren mer mottagliga för CODD. Fotbada därför alltid inköpta djur med zinksulfat 10 % in och ut ur karantän.
  • Undersök alltid halta djur och undvik miljöer som ger skador på klövarna och i klövspalten, t.ex. upptrampade rasthagar.
  • Undvik sambete med nötkreatur från besättningar där sjukdomen digital dermatit förekommer.
  • Kontakta Gård & Djurhälsan 0771–216500 om du ser förändringar som liknar CODD.

Läs mer om klövar, fotröta och CODD här!