Artikel

Zinksulfat som karantänsbehandling och behandling av fotröta

För behandling av fotröta och som karantänsfotbad används 10 % zinksulfatlösning. Fördelen med zinksulfat jämfört med andra desinfektionslösningar är att det inte deaktiveras av gödsel. Zinksulfat kan för närvarande beställas från Svenska Köttföretagen 010-130 89 30

Artikeln är uppdaterad 2017

Eftersom zinksulfat är svårlösligt är det lättast att blanda lite i taget i en mindre mängd hett vatten och sedan fylla på med kallt vatten från slang direkt i fotbadskaret. Läs skyddsföreskrifterna!

Exempel: Till ett kar med måtten 3 m x 2 m går det åt 50 kg zinksulfat.

Späd ut den heta koncentrerade lösningen med kallt vatten direkt i fotbadskaret upp till ca 8 cm´s höjd. I karet finns då ca 500 liter 10 % zinksulfatlösning.

För att minska ytspänningen så att lösningen lättare tränger in överallt kan ca 2 dl diskmedel per 100 liter fotbad tillsättas.

Är klövarna mycket nedsmutsade är det en fördel om man låter djuren stå i ett fotbad med vatten före zinksulfatbadet.

Zinksulfatlösningens verkningsgrad påverkas inte av gödsel eller jord och samma lösning kan användas vid alla tre baden i behandlingsserien.

Karantänsfotbad bör dock blandas nytt för varje tillfälle.

Zinksulfat klassas som miljöfarligt avfall, ta kontakt med Miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun för anvisningar om kvittblivning.

Utnyttja fårens flockinstinkt vid hanteringen.

Lite halm på ytan kan göra dem mer villiga att kliva i badet.

Efter 15-30 minuter i fotbadet ska fåren stå på en hårdgjord yta under 30-60 minuter.