Klövar och fotröta

Fotröta är en smittsam bakterieinfektion i klövspalt och klövhorn hos får
Fotröta sprids mellan besättningar med infekterade djur. Fotrötebakterien samverkar med Fusobacterium necrophorum, en bakterie som normalt finns i fårens omgivningsmiljö.

För att fotröta ska utvecklas krävs att klövspalthuden är försvagad av t ex fukt eller urin och gödsel. Fusobacterium necrophorum kan då orsaka ett eksem i klövspalten och därmed bana väg för fotrötebakterien.

Sedan 2009 driver Gård & Djurhälsan ett kontrollprogram mot fotröta – Klövkontrollen – finansierat av medel från Jordbruksverket. Programmet är frivilligt och syftet är främst att sanera drabbade besättningar samt att möjliggöra en livdjurshandel med fotrötecertifierade djur.

CODD infoblad
Bilder på Smittsam digital dermatit hos får
Information om CODD och smittskydd – webinar

Rekommendationer angående fotröta och smittsam digital dermatit vid försäljning av livdjur 2021
Djurägarförsäkran angående fotröta 2021 för utskrift
Djurägarförsäkran angående fotröta 2021 skrivbar pdf
Rekommendationer vid vallhundstävling och fotröta

Klövatlas
Fotröta hos får – broschyr
Fotröta och fotbad
Testa dina klövkunskaper
Klövklippning – film
Åtgärda vita linjen separation genom att klippa upp fickbildningen – film