Klövar och fotröta

Fotröta är en smittsam bakterieinfektion i klövspalt och klövhorn hos får
Fotröta sprids mellan besättningar med infekterade djur. Fotrötebakterien samverkar med Fusobacterium necrophorum, en bakterie som normalt finns i fårens omgivningsmiljö.

För att fotröta ska utvecklas krävs att klövspalthuden är försvagad av t ex fukt eller urin och gödsel. Fusobacterium necrophorum kan då orsaka ett eksem i klövspalten och därmed bana väg för fotrötebakterien.

Sedan 2009 driver Gård & Djurhälsan ett kontrollprogram mot fotröta – Klövkontrollen – finansierat av medel från Jordbruksverket. Programmet är frivilligt och syftet är främst att sanera drabbade besättningar samt att möjliggöra en livdjurshandel med fotrötecertifierade djur.

Rekommendationer angående fotröta och smittsam digital dermatit vid försäljning av livdjur 2020
Djurägarförsäkran angående fotröta 2020 för utskrift
Djurägarförsäkran angående fotröta 2020 skrivbar pdf
Rekommendationer vid vallhundstävling och fotröta

Klövatlas
Bilder på Smittsam digital dermatit hos får
Fotröta hos får – broschyr
Zinksulfat
Testa dina klövkunskaper

Åtgärda vita linjen separation genom att klippa upp fickbildningen – film

Information om CODD och smittskydd – webinar