Nyhet

Pressmeddelande: Fortsatt stora produktionsförbättringar i svensk grisproduktion

Medeltalen för produktionsresultaten i svensk grisproduktion 2022 är beräknade och visar på fortsatt goda resultat och förbättringar från tidigare år. Suggorna både födde och avvande fler grisar år 2022 jämfört med året innan. Slaktgrisarna hade en fortsatt hög tillväxthastighet och utnyttjade fodret effektivare.

Antal producerade grisar per årssugga år 2022 var 28,4 och har ökat med 0,7 grisar sedan 2021. Levande födda grisar per kull ökade med 0,3 grisar till 15,4 och antal avvanda per kull ökade med 0,3 grisar till 12,9. De 25 % bästa besättningarna hade 31,6 producerade grisar per årssugga, 15,7 levande födda grisar per kull och 13,5 avvanda grisar per kull. 5Produktionsförbättringen mellan år 2021 och år 2022 är större än förändringen året innan.

Den dagliga tillväxthastigheten för slaktgrisar var 990 g och har ökat något sedan 2021. Slaktgrisarnas foderomvandlingsförmåga var 24,6 MJ/NE, vilket är 0,2 MJ/NE lägre än tidigare år. I de 25 % av omgångarna med bäst tillväxthastighet växte grisarna 1078 g/dag och omgångarna med bäst foderomvandlingsförmåga använde 22,1 MJ NE/kg tillväxt för slaktgrisarna.

”Det är viktigt att svensk grisproduktion fortsätter att hålla en mycket hög nivå och att utvecklingen fortsätter i en positiv riktning. Det finns fortfarande en potential för många av besättningarna att nå ännu högre med dagens avelsmaterial. År 2022 var ett år där kostnaderna inom lantbruket steg kraftigt bl a på grund av kriget i Ukraina. I tuffa tider är det extra viktigt att optimera sin produktion för bästa möjliga resultat. Det är positivt att vi ser att bl a foderomvandlingsförmågan ökar hos våra slaktgrisar och att vi avvänjer fler smågrisar per sugga. Vårt mål är att bidra till att utveckla företagen med hjälp av intensiv rådgivning både inom djurhälsa och produktion från bland annat Gård & Djurhälsan. I 2022 års medeltal ingår ett något lägre antal besättningar men fler slaktgrisar än året innan. Tyvärr har antalet suggor som är med i medeltalen sjunkit med ca 3 000 st vilket också speglar den nedgång på antalet suggor vi har i Sverige. Vi önskar inför nästa årsmedeltal att ännu fler besättningar skickar in sina produktionsresultat för att få en än tydligare bild av svensk grisproduktion”.

Anna Kilsby AO-chef Gris, Gård & Djurhälsan

Kontaktpersoner: Anna Kilsby, Gård & Djurhälsan, 0511-150 68

 

Läs mer