Nyhet

Gå med i Klövkontrollen
- Lär dig mer om klövar och hälta

Genom kontrollprogrammet mot fotröta - Klövkontrollen - håller vi antalet nya fall av klövsjukdomarna fotröta och CODD på en mycket låg nivå. Programmet är finansierat av djurägaravgifter och medel från Jordbruksverket.

Genom att ansluta sig till programmet får du som djurägare inte bara ett status som fri från fotröta och CODD (F-status), utan också en grundlig genomgång av klövhälsoläget i din besättning tillsammans med en kunnig veterinär.

Läs mer om: Klövkontrollen hos får

Anslutning

Du ansluter din besättning till kontrollprogrammet genom att fylla i: Ansökningshandlingarna

Vid nyanslutning kontrolleras klövarna hos ett representativt och riskbaserat urval av besättningens livdjur av veterinär. Nästföljande år görs kontrollen ( egenkontroll ) av dig som djurägare.

Skicka in ansökan nu!

Eftersom veterinärkontrollerna endast utförs under en kort tidsperiod (15/8-15/10) är det viktigt att redan nu skicka in ansökningshandlingarna så att vi säkert kan boka in besöken.

Förbered dig inför anslutningsbesöket genom att ta del av: Checklista inför Klövkontrollen