Nyhet

Fortsatta produktionsförbättringar i svensk grisproduktion

Medeltalen för produktionsresultaten i svensk grisproduktion 2019 har presenterats och visar på goda resultat och förbättringar från tidigare år.

Suggorna föder och avvänjer fler grisar. Slaktgrisarna har en fortsatt hög tillväxthastighet och utnyttjar fodret effektivt.

Läs mer på länkarna nedan!

Medeltal för smågrisproduktion

https://www.gardochdjurhalsan.se/winpig/medeltal-och-topplistor/medeltal-suggor/

 

Medeltal för slaktgrisproduktion

https://www.gardochdjurhalsan.se/winpig/medeltal-och-topplistor/medeltal-slaktgrisar/