Artikel

Navelinfektioner i en svensk dikalvsbesättning – projektsammanställning

Navelinfektioner är en underskattad orsak till sjuklighet och dödlighet hos unga kalvar. Navelinfektioner kan även leda till exempelvis blodförgiftning och ledinflammationer med flera leder involverade, vilket ger kalven en dålig prognos. Det är ofta svårt att upptäcka att kalven har en navelinfektion, vilket medför att det är vanligt att behandling sätts in för sent.

Projekt utfört av Gård & Djurhälsan med Jennifer Sahlin som projektledare. Projektet finansierades av Nötkreatursstiftelsen Skaraborg och utfördes under våren 2023.

Sammanfattning

Projektet syftade till att undersöka navlar med hjälp av ultraljud i en dikalvsbesättning för att förbättra möjligheten att upptäcka av navelinfektion och på det sättet minska andelen kalvar som blir riktigt sjuka eller dör av sin navelinfektion. I projektet testades även ett kommersiellt naveldopp på hälften av kalvarna födda i besättningen för att undersöka om det blev någon skillnad i sjuklighet och dödlighet hos kalvarna. Utomlands är naveldopp en vanlig åtgärd, även om forskningen är tvetydig huruvida det avhjälper navelinfektioner eller inte. Gällande kalvningshygien, råmjölk och smittryck finns det däremot ingen tvekan om betydelsen för uppkomsten av navelinfektionerna. Dessa tre faktorer är avgörande för att hålla kalvarna friska!

Målsättningen var att projektet skulle resultera i en checklista för symtom och förebyggande arbete som råmjölksrutiner, kalvningsplats, naveldopp samt behandling. Målet är att checklistan kan användas som hjälpmedel för såväl djurägare, kalvskötare som veterinärer. Checklistan återfinns som en bilaga i slutet av det här dokumentet. En förbättrad upptäckt av navelsjuka kalvar leder till ökad djurvälfärd, mindre svinn i produktionen, bättre ekonomi för producenterna samt en minskad antibiotikaanvändning. Projektet genomfördes av Gård & Djurhälsan under 2023, med hjälp av medel från Nötkreatursstiftelsen Skaraborg. Finns det bekymmer med navelinfektioner eller dödsfall av kalvar under första levnadsveckan i din besättning kan det vara en god idé att läsa vidare!

I besättningen som deltog i projektet gav inte den nya rutinen med naveldopp bättre kalvhälsa. Överbeläggning samt hygien vid kalvningsplats och inhysning bedömdes vara överordnat naveldopp. Det kan även finnas ännu okända infektions- eller foderbetingade faktorer som påverkar risken att få navelinfektioner. En viktig lärdom från projektet är att ultraljud kan bidra med värdefull information om kalvens prognos och behandlingsstrategi.

 

Du hittar hela projektsammanställningen i länken nedan.