Fältstudie

Musik i stallet – både positivt och negativt

På en kongress för grisveterinärer i Edinburgh i våras presenterade tre tyska forskare en rapport om hur musik i stallet kan påverka grisarna.

Det tas ofta för givet att musik i stallet har positiv effekt på djuren, men hittills har det saknats vetenskaplig studier. Målet med den här studien var att undersöka om olika musikstilar påverkade grisarna på olika sätt, samt om olika grisraser reagerade annorlunda på samma musik.

Bach och Heavy Metal
Tio grisar av rasen Large White, 18 av rasen Pietrain och 18 Minigrisar användes i försöket för att studera rasskillnader. Musiken som användes var dels klassisk musik av Bach och dels Heavy Metal. Volymen var densamma för de olika musikstilarna, 60dB. Som kontroll användes ingen musik, det vill säga man studerade även grisarna helt utan musik för att få en vetenskaplig jämförelse. Grisarna videofilmades under en bestämd tid. Totalt tittade man på 27 olika beteendeparametrar som delades upp i aktivitet respektive stressrelaterade beteenden.

Ökad välfärd men också stress och kramper
Resultatet visade att grisar av raserna Large White och Pietrain reagerade på liknande sätt. Musik av båda stilarna ökade aktiviteten och stressrelaterade beteenden medan vilotiden minskade. Minigrisar reagerade annorlunda. Med ökad stress visade Minigrisarna minskad aktivitet och ökad vilotid. Heavy Metal ledde till signifikant ökade stressrelaterade beteenden där även krampanfall sågs hos Pietraingrisar. Bach ökade framförallt aktiviteten hos grisarna, men en del inslag i musiken ökade även stressrelaterade beteenden.
Slutsatsen blev att musik, även i sin klassiska form, kan stressa grisarna. Dock fanns det signifikanta skillnader mellan musikstilarna. En del klassiska stycken ledde till ökad aktivitet bland grisarna och därmed även ökad välfärd i en annars ganska karg miljö.

Katarina Karlsson Frisch
Djurhälsoveterinär, Falkenberg