Artikel

Mellangårdsavtal för mjölkraskalv

Gård & Djurhälsan har tagit fram ett underlag för mellangårdsavtal för mjölkraskalvar. Avtalet innehåller såväl en övergripande del, där parterna kommer överens om mer övergripande ramar, samt en följesedel som kan användas vid varje leverans av kalvar. Underlaget innehåller också tillägg med information om tillväxtplanering och energibehov samt regler i samband med transport av nötkreatur.

Du hittar materialet här!

Dokument och länkar