Artikel

Att föda upp mellankalv

För att lyckas med mellankalvsuppfödning krävs en bra miljö och fri tillgång på smakligt näringsrikt foder, som borgar för en god tillväxt!

Uppfödning av mellankalvar innebär en intensiv uppfödningsform med en genomsnittlig tillväxt på minst 1200 g/dag. Kalvarna utfodras med fri tillgång på både kraft- och grovfoder. Det är viktigt med ett smakligt och välbalanserat kraftfoder, då kraftfodergivan bör motsvara 70-75 procent av det totala foderintaget för att klara tillväxtmålet. Många gånger används färdigfoder till mellankalvar.

Om målet är att producera ett ljust kalvkött, som har bedömningen två till tre stjärnor för färg och struktur, bör kalvarna inte bli allt för tunga eller gamla. Slaktstatistik framtagen av Gård & Djurhälsan visar på en genomsnittlig slaktvikt runt 145 kg för de kalvar som klarade klassificeringen för tre stjärnor. Många mellankalvsuppfödare väger ut sina kalvar till slakt, för att hamna rätt i klassificeringen. Vägningen är också en bra kontroll av tillväxten.

Det blir allt mer vanligt att mellankalvs- och ungnötsuppfödare köpare in sina kalvar redan vid två veckors ålder. Detta ställer höga krav på kalvuppfödningen, särskilt om kalvarna kommer från flera olika besättningar. Även om mjölkperioden fungerar väl och kalvarna växer bra så är det en kostsam period, både i foder och arbete räknat. För att säkerställa en hög tillväxt under mjölkperioden bör ca 18 MJ per dag komma från mjölknäringen den första tiden. Räkna med en åtgång på 45 till 60 kg mjölkpulver per kalv, beroende på mjölkpulver och mjölkutfodringssystem. Skillnad i övrig foderåtgång mellan de bägge uppfödningsalternativen är däremot liten.

Uppfödningsmål för mellankalv
Tillväxt
minst 1200 g/dag
Slaktvikt
ca 150 kg
Klass
O- till O
Fettgrupp
ca 2
Exempel på foderåtgång 2-veckors kalv, 2 v – 8 mån ålder, 150 kg slaktad vikt avvand kalv, 2 mån – 8 mån ålder, 150 kg slaktad vikt
Grovfoder 265 kg 260 kg
Färdigfoder 700 kg 700 kg
Kalvfoder 40 kg 30 kg
Mjölknäring 47 kg

Kalkyler

Fullständiga kalkyler för både 2-veckorskalv och avvand 2-månaderskalv upp till 8 månaders ålder, finns att beställa tillsammans med Gård & Djurhälsans övriga kalkyler. Kalkylerna beställs här.

Till Rådgivning o Tjänster