Artikel

Proteinfoder till mjölkraskalvar

Under flera år har olika svenskproducerade proteinfoder till mjölkraskalvar jämförts med sojamjöl på SLU i Skara. Kalvarnas foderkonsumtion, tillväxt och hälsa har registrerats i försöken. De fodermedel som jämförts är ärtor, åkerböna, svenska sojabönor, agrodrank, lupin, kallpressad rapskaka och proteinvall.

Resultaten visar bl.a. att både ärtor och agrodrank kan ge en bra tillväxt och dessutom vara både billigare och mer miljövänliga än sojamjöl. Även de kalvar som fick en kombination av rapskaka och proteinvall växte bra, endast något sämre än de som utfodrades med sojamjöl. De kalvar som utfodrades med endast proteinvall växte dock så dåligt att foderstaten efter en tid fick kompletteras med kallpressad rapskaka för att inte riskera ohälsa hos kalvarna.

Den ekonomiska jämförelsen av de olika proteinfodren visar att ärtor gav den bästa ekonomin, tätt följt av lupin, vilka båda gav bättre resultat än sojamjöl. Detta både i konventionell och ekologisk produktion.

 

Läs mer och se alla resultat på länken nedan.