Artikel

Skonsam avvänjning av dikalv

En skonsam avvänjning innebär mindre stress för både ko och kalv, vilket i sin tur innebär en bättre start i nästa fas. För kons del handlar det om förberedelse inför nästa kalvning, medan det för kalvens del gäller att bibehålla en hög tillväxt i slutgödningen.

Dikalvar som är födda under våren avvänjs vanligen i augusti-september. Beteskvaliteten är under hösten perfekt för en lågdräktig diko, men alldeles för blött och näringsfattigt för kalvar som ska växa. Det är därför lätt att luras av en frodig grön hage i september-oktober, men sanningen är att det är mycket fibrer och vatten i gräset under denna del av året!

För den som ska sälja sina kalvar till en specialiserad ungnötsuppfödare är det många gånger en fördel att avvänja kalvarna tidigt, eftersom tidigt avvanda kalvar ofta är mycket efterfrågade och betingar ett bra pris.

Avvänjningen innebär en omställning för både ko och kalv. För kon handlar det om att skiljas från sin kalv samtidigt som hon blir sinlagd. För kalven innebär avvänjningen att den måste kompensera näringsintaget från mjölken med andra fodermedel samtidigt som den skiljs från kon.

Gård & Djurhälsan har tagit fram materialet Skonsam avvänjning av dikalv för att tydliggöra hur man kan planera och genomföra avvänjningen av dikalven på ett skonsamt sätt, där man tar tillvara kalvens tillväxtkapacitet och samtidigt gör övergången till vidareuppfödningen så skonsam som möjligt.

Dokument och länkar

Mer i ämnet