Artikel

Kvalitetskalv – ett gemensamt ansvar för mjölk och ungnötsbesättningen

Bakgrund

I projektet ”Kvalitetskalv – ett gemensamt ansvar för mjölk och ungnötsbesättningen” har vi arbetat i så kallade Stallskolor. Projektet har finansierats av Branschutvecklingsmedel, och är en del i arbetet där Växa Sverige och Gård & Djurhälsan tillsammans tagit på sig ett ansvar att jobba för delmålet ”Fler ungdjur till slakt”.
Stallskolorna är en form av erfagrupp genom att man arbetar mot specifika mål. I projektet har grupperna bestått av 4-5 personer, och det har varit en viktig del att grupperna är konstanta, för att kunna följa utvecklingen i gruppen, men också att skapa en god sammanhållning och ett gott förtroende för varandra i gruppen.

I projektet har vi tagit fram material, som använts av deltagarna i stallskolorna, och som vi gärna ser att det används av fler Stallskolor eller enskilda producenter, såväl mjölk- som ungnötsproducenter.

Beräkningsverktyg

Kalkyl – kalv upp till 6 månader. Se länk nedan.

Beräkning av kalvtillväxter utifrån vägningar

Hjälpmedel/Lathundar

Vikt & tillväxtkurvor, se länk nedan.

Bröstomfångstabell – köttdjur, se länk nedan.

 

Standardrutiner

På Växa Sveriges hemsida finns så kallade SOP som handlar om kalvar och kalvhållning. Läs mer här!

 

Stallskolor

Stallskolor – Förslag på punkter att berätta om för värdgården