Artikel

Inför årets lamning

För många av landets fårägare närmar sig årets lamningssäsong med stormsteg. För att den intensiva tiden runt lamning skall gå så smidigt som möjligt för både får och fårägare är det dags att förbereda sig redan nu. Artikeln har varit publicerad i Fårskötsel tidigare.

Hull
Redan innan betäckningen bör hull hos tackorna korrigeras och dräktighetsscanning vid 40-80 dagars dräktighet är ett mycket användbart hjälpmedel för att kunna gruppera tackorna på lämpligt sätt under dräktigheten.

Vaccination
Det s.k. gasbrandsvaccinet innehåller upp till 8 olika komponenter effektiva mot olika klostridiebakterier, bland annat gasbrand och stelkramp. En veterinär behöver skriva ut recept på vaccinet för att du ska kunna köpa det. Gasbrand är en vanlig tarmsjukdom hos växande lamm och vanligtvis ses inga symptom utan stora fina lamm hittas döda på bete eller på stall. När tackorna vaccineras innan lamning överförs antikroppar via råmjölken till lammen som då får skydd under sina första levnadsmånader när de är som känsligast för gasbrand. Om tackorna inte har vaccinerats tidigare krävs två doser för att ge ett bra grundskydd. Den första dosen ges ca 8 veckor innan förväntad lamning, den andra dosen ges ca 4 veckor före lamning. Om tackorna redan är grundvaccinerade från tidigare år behövs bara en dos som då bör ges ca 4 veckor före förväntad lamning.

Selentillskott
Generellt sett så är jordmånen i Skandinavien relativt selenfattig. Det kan vara svårt att veta om tackorna får i sig tillräckligt av selen genom grovfodret, mineralfodret och kraftfodret. Det går att ta blodprov och analysera selenhalten, men både provtagningen och analyskostnaderna kan bli dyra. För att säkerställa att lammen inte föds med selenbrist brukar rådet vara att ge tackan extra selentillskott under dräktigheten.

Gård & Djurhälsan rekommenderar att man ger alla djur fri tillgång till ett löst/granulerat mineralfoder året runt. Ge dessutom tackorna extra E-vitamin och i de flesta fall även selen från 8 veckor före lamning fram till avvänjning eller betessläpp för att säkerställa att lammen inte föds med selen/vit E-brist. Om lammen föds med brist kan de vara så svaga att de inte orkar dia tillräckligt och risken att de dör är stor. Ibland kan det vara befogat att komplettera med ytterligare giva till lammen.

Klippning
Tackorna bör klippas senast 4-6 veckor innan lamning. Om väderleken bedöms vara för kall för att fåren ska klippas helt bör de åtminstone klippas runt slidöppningen, på låren och runt juvret för att hygienen ska kunna hållas god och för att underlätta för lammen att hitta spenarna.


Foto: Ann Karlsson

Förstagångslammarna
Ungtackorna behöver extra omsorg och utfodring. De ska inte bara ge näring åt sina lamm utan dessutom växa och utvecklas själva. Om de går i en grupp med gamla sturska tackor finns risken att de blir bortmotade från foderbordet och inte får tillräckligt med matro. Det är därför bra om de kan grupperas i en grupp för sig. Det gäller även under själva lamningen för att undvika att lammen kidnappas av äldre tackor och under digivning så att de får en utfodring som svarar upp till både mjölkproduktionen och den egna tillväxten. Egen grupp gör det också lättare med extra övervakning i samband med lamningen.


Se till att ha all utrustning som behövs till lamningssäsongen hemma.

Kom ihåg lista inför lamning

 • Hullbedöm ofta och strategiskt.
 • Se över utfodringen, kanske behövs hjälp av foderrådgivare.
 • Dräktighetsscanning?
 • Tackornas parasitstatus. Bär de på stora magmasken eller stora leverflundran?
 • Gruppering av tackorna under dräktigheten.
 • Beställ vaccin i god tid! Vaccinera tackorna 8 och 4 veckor innan lamning.
 • Ge Selen-Vit E tillskott till tackorna från 8 veckor före lamning och fram till betessläpp/avvänjning.
 • Klipp tackorna senast 4-6 veckor innan lamning.
 • Se till att all utrustning är på plats i tid!
 • Grindar till lamningsboxar, rikligt med fin halm, värmelampor.
 • En låda med flytande tvål, nagelsax, alcogel, engångshandskar (både korta och långa), jodopax, glidmedel,(rikliga mängder!), mjuka förlossningslinor, navelklämmor (påsklämmor går fint).
 • Bultpistol och kniv eller telefonnummer till någon som kan hjälpa till med en akut avlivning.
 • Råmjölk i frysen! Kan sparas ett år.
 • Magsond för sondmatning av lamm.
 • Rena hinkar till tvättvatten och jodopaxlösning.