Guide

Fruktsamhet och Reproduktion

En god fruktsamhet leder till lång livstidsproduktion hos suggor. Var noggrann med arbetet med brunstkontroll och insemination. Fruktsamhetsstörningar medför att grisningsperioden förlängs och det kan dröja två till tre veckor innan hela gruppen har grisat. Detta medför i sin tur att smågrisarnas avvänjningsålder varierar i motsvarande grad. Användningen av känd kunskap och god teknik är de viktigaste faktorerna för besättningarnas fruktsamhet.